Prelekcja – ekonomia społeczna

W dniu 11 kwietnia 2015r. odbyła się kilkudniowa wizyta studyjna uczestników i absolwentów programu Liderzy PAFW. Do naszej gminy przyjechały osoby z województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Wszyscy, w tym Pan wójt, radni, sołtysi, urzędnicy oraz pracownik wyższej uczelni w ramach zapoznawania się z działalnością władz samorządowych i organizacji pozarządowych, mieli okazję przybliżyć sobie tematykę „Ekonomii społecznej w praktyce”.

Praktyczne zastosowanie idei ekonomii społecznej w praktyce przedstawił prezes naszej Spółdzielni – Pan Winicjusz Rygielski. Pan Rygielski najpierw nakreślił pojęcie ekonomii społecznej, by następnie przybliżyć jeden z przejawów tejże ekonomii jakim są spółdzielnie socjalne. W dalszym etapie prezentacji naturalnym było przybliżenie naszej Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej. Jej drogi do powstania, osiągnięć i problemów z jakimi boryka się na co dzień. Temat spotkał się z żywym zainteresowaniem i wywołał szeroką dyskusję wokół tematu przewodniego. Prezentacja została przekazana uczestnikom spotkania, sądzimy, że na tym się nie skończy o czym świadczyła ożywiona dyskusja.