W zakresie usług opiekuńczych mieści się drobne porządki, pranie rzeczy podopiecznego, zakup artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej i innych artykułów za pieniądze podopiecznego.
Do zadań opiekunki/opiekuna należy również załatwianie spraw związanych z wezwaniem lekarza, pielęgniarki, zgłaszanie napraw urządzeń domowych, dostarczanie leków, dokonywanie opłat, itp. W zakres usług wchodzi także wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego, przygotowywanie posiłków lub dostarczanie obiadów z placówek gastronomicznych, karmienie osób niesamodzielnych oraz nadzór nad przyjmowaniem lekarstw.
W ramach tej usługi świadczone będą masaże specjalistyczne z elementami fizjoterapii.