Usługa polega na dostarczaniu listów, ulotek i broszur nadawanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i jej jednostki organizacyjne do mieszkańców. W ramach tej usługi oferujemy również możliwość zlecania nam zadań przez sztaby wyborcze: ulotki, plakaty oraz współpracę z marketami: dystrybucja gazetek reklamowych i promocyjnych.